پروژه “انجام عملیات خاکی، آماده‌سازی زمین واحدهایHDPE  و LLDPE و زمینهای پیرامونی مجتمع پتروشیمی دهلران

 

بازگشت