موضوع فعالیت

انجام کلیه فعالیت های مرتبط با:

رشته آب: ( امور مربوط به سد ها، مخازن و شبکه های توزیع آب، شبکه های جمع آوری و انتقال فاضلاب، کانال های انتقال آب و شبکه های آبیاری و زهکشی، سازه های دریایی و ساحلی، عملیات ساختمانی تصفیه خانه های آب و فاضلاب

رشته حمل و نقل : ( امور مربوط به ساخت راه ‌ها، نظیر جاده های اصلی و فرعی، بزرگراه ها، راه های ریلی، باند فرودگاه، تونل ها، راه های زیرزمینی و سیستم‌ های حمل و نقل، و عملیات آسفالتی و نظایر آن )

رشته تاسیسات و تجهیزات: امور مربوط به خطوط انتقال ( آب، نفت و گاز ) شبکه گاز رسانی، تاسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی، سیستم های سرد کننده ساختمان، تاسیسات و تجهیزات ساختمان(آب، گاز، برق، فاضلاب ) و انتقال زباله و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب، وسایل انتقال (آسانسور، پله برقی و …)سیستم های خبر و هشدار دهنده و نظایر آن.

 رشته کشاورزی: ( امور مربوط در زمینه آبیاری، بهسازی و اصلاح اراضی، احداث حوضچه ها و استخرهای پرورش و تکثیر ماهی، عملیات مربوط در امور دامپروری، شیلات و آبزیان و نظایر آن.

رشته ساختمان: ( امور مربوط به سرمایه‌گذاری، مشارکت در طراحی، ساخت، راه اندازی، فروش، بهره برداری، تجهیز، آماده سازی و واگذاری واحدهای اداری، تجاری، مسکونی، صنعتی و اماکن ورزشی ).

رشته صنعت و معدن: ( امور مربوط به پیمانکاری تاسیسات و تجهیزات صنایع، استخراج، فرآوری، ذخیره تبدیل مواد خام معدنی).

رشته نفت گاز: امور مربوط به خطوط انتقال، مخازن، تلمبه خانه ها و شبکه های نفت و گاز، پالایشگاه‌ ها نفت و گاز و پتروشیمی، ایستگاه های تقویت فشار، سازه های دریایی نفت و گاز).