پروژه های خاتمه یافته

پروژه شهید باغبانی گتوند

احداث کانال به طول 14 کیلومتر پیرامون محوطه سایت مجتمع شهید باغبانی گتوند

پروژه فرودگاه بین المللی اهواز

عملیات اجرایی تخریب و بهسازی و احداث خیابان­ها ( عملیات خاکی و آسفالتی) ، پیاده­روها، کانال­های جمع آوری آب­های سطحی و….

پروژه ایستگاه پمپاژ حمیدیه ML

احداث ایستگاه پمپاژ شامل احداث سازه ایستگاه پمپاژ، اجرای تأسیسات مکانیکی ایستگاه پمپاژ

پروژه خط انتقال آب از سد آزادی به دشت حر کرمانشاه

اجرای خط لوله به اقطار 1700، 1600 و 1500 میلیمتر GRP بطول حدود 24 کیلومتر و 1500 میلیمتر

پروژه احداث شبکه فرعی زهکش زیر زمینی اراضی 2و3 ارایض

احداث کانال های درجه 3، نصب لوله های زهکشی، احداث زهکش های روباز

پروژه احداث شبکه اصلی آبیاری و زهکشی میاناب شوشتر

احداث کانال اصلی MEC بطول 459/8 کیلومتر ، عملیات لوله گذاری (درجه 2) بطول 4/26 کیلومتر

پروژه خط انتقال آب از سد آزادی به دشت حر

 حمل و نصب لوله GRP و اتصالات، تهیه مصالح و ساخت حوضچه ها و سازه آبگیر مسیر

آبرسانی به اراضی کانال آب کانون های ریزگرد و نخیلات شادگان

لوله گذاری با لوله فولادی اتصالی جوشی به قطر 750 و1200 میلیمتر

پروژه احداث شبکه آبیاری ناحیه عمران ساحل راست بهمنشیر

تهیه، حمل و نصب لوله از جنس فایبرگلاس GRP با اقطار 800 الی 1600 میلیمتر

احداث ایستگاه پمپاژ و خط لوله سودجان

احداث ایستگاه پمپاژ ps1, ps2 احداث کانال آب به طول 1600 متر

پروژه ناحیه عمرانی شماره یک جفیر

خاکبرداری و پی کنی 1755000 متر مکعب، کانال کنی به طول 1990000 متر مکعب

زهکش زیر زمینی اراضی حمیدیه

احداث 72 رشته کانال بتنی درجه 3 بطول 81597 متر، احداث 867 عدد ابنیه فنی و جاده سرویس

پروژه واحد عمرانی 5 و زهکش شماره  2 دشت ارایض

احداث کانال های درجه یک و دو به طول 42 کیلومتر

واحد عمرانی 2 و 3 دشت ارایض

احداث کانال های درجه دو به طول 67 کیلومتر

پروژه عملیات اجرایی تجهیز و نوسازی و یکپارچه سازی اراضی حمیدیه

عملیات تجهیز و نوسازی در سطح 11600 هکتار (ناخالص) ،

ایستگاه پمپاژ و تکمیل سازه های زهکشی حمیدیه

احداث، تکمیل و ترمیم زهکش D2 و اتصال آن به زهکش D3

پروژه انتقال آب آزادگان کانون های ریزگرد

خاکبرداری در زمین خاکی ، کانال کنی ، تسطیح بستر خاکریزها