خط مشی

شرکت عمران همیار آریا که در زمینه ارائه خدمات پیمانکاری در رشته های آب، کشاورزی، راه و ترابری و نفت و گاز فعالیت دارد خط مشی خود را به شرح ذیل اعلام می دارد:

1- افزایش رضایت مشتریان از طریق اجرای پروژه ها با کیفیت بهتر و قیمت مناسب تر و تحویل به موقع
2- ارتقاء دانش فنی کارکنان به عنوان سرمایه های اصلی شرکت
3- پیشگیری از آلودگی و حفاظت از محیط زیست (آب، خاک، هوا) و استفاده بهینه از منابع (انرژی، آب، غذا)
4- ارتقاء سطح ایمنی و بهداشت محیط کار
بدین منظور شرکت عمران همیار آریا استانداردهای بین المللی:
IMS:OHSAS 18001:2007-ISO 14001:2004-ISO 9001:2008-HSE_MS
را به عنوان الگو انتخاب و مدیریت متعهد می گردد کلیه قوانین و مقررات ملی را رعایت نموده و بهبود مستمر را سرلوحه امور قرار دهد و کلیه کارکنان ملزم به رعایت این استانداردها می باشد و با هدف افزایش اثربخشی سیستم های مدیریت کیفیت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی دائماً آن را بازنگری نمایند.