تاریخچه

شرکت عمران همیار آریا فعالیت تخصصی خود را در سال ۱۳۸۹ با به کارگیری منابع انسانی متخصص و متعهد با هدف عمران و آبادی کشور شروع نمود سرمایه ارزشمند نیروی انسانی و ماشین آلات تا قبل از سال ۱۳۸۹ به شرکت نصر میثاق اهواز تعلق داشت که در عرصه امور مربوط به آب و خاک فعالیت داشته است. در چنین شرایطی با استراتژی تفکیک عملکرد این شرکت، شرکت عمران همیار آریا متولد و از آن پس فعالیت های عمرانی خود را از سر گرفت و در طی این مدت با استفاده از منابع انسانی متخصص متعهد و همچنین تجهیز و تقویت امکانات ماشین آلات خود توانست عملکرد مناسبی در حوزه های آب، کشاورزی، ساختمان، تاسیسات و حمل و نقل از خود به نمایش بگذارد.