اخبار

برگزاری دوره ایمنی و بهداشت کار در کارگاه میدان نفتی آزادگان جنوبی

برگزاری دوره ایمنی و بهداشت کار در کارگاه میدان نفتی آزادگان جنوبی

این دوره آموزشی با هدف ارتقای سطح دانایی، توانایی (مهارت)، نگرش فراگیران و حرکت به سوی بهبود ، شغلی و سازمانی و با هدف افزایش دانش و مهارت در حوزه ایمنی و بهداشت کار برگزار شد.                       بازگشت

ادامه مطلب

برگزاری جلسه نقد و بررسی پروژه دشت ارایض

برگزاری جلسه نقد و بررسی پروژه دشت ارایض

برگزاری جلسه با موضوع ” نقد و بررسی و استفاده از درس آموخته های پروژه طرح و ساخت شبکه فرعی آبیاری و زهکشی واحدهای عمرانی 2و3 دشت ارایض” در مورخ 13/09/1400 در محل سالن جلسات شرکت عمران همیار آریا و با حضور مدیرعامل، اعضا هیات مدیره، معاونین و مدیران و روسای محترم کارگاه ها و با حضور مهمانان جلسه، جناب…

ادامه مطلب