علی محمدی نژاد

نام و نام خانوادگی علی محمدی نژاد
تحصیلات لیسانس
رشته تحصیلی حسابداری
تاریخ تولد 1358/06/25