سید جهانگیر صالحی جو

نام و نام خانوادگی سید جهانگیر صالحی جو
تحصیلات دیپلم
رشته تحصیلی اقتصاد اجتماعی
تاریخ تولد 1347/03/01