علی حیدری

نام و نام خانوادگی علی حیدری
تحصیلات کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی عمران - MBA
تاریخ تولد 1362/05/02