حمید باقری

نام و نام خانوادگی حمید باقری
تحصیلات دیپلم
رشته تحصیلی اقتصاد اجتماعی
تاریخ تولد 1349/01/01