علیرضا فکوری

نام و نام خانوادگی علیرضا فکوری
تحصیلات لیسانس
رشته تحصیلی خاک شناسی
تاریخ تولد 1346/10/12