منصور شاکریان

نام و نام خانوادگی منصور شاکریان
تحصیلات کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی مهندسی عمران
تاریخ تولد 1366/06/27