سینا شوشتری

نام و نام خانوادگی سینا شوشتری
تحصیلات کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی صنایع
تاریخ تولد 1369/06/30